97i蜜桃色

97i蜜桃色

所以老树成精,往往得妇人之精气,便能立变为人,或投胎夺舍而去。治法专治阳明以生胃气,佐之泻火利湿之品,则诸痛自消。

连服四剂,而诸痛除,再服四剂,口思饮食,再服十剂全愈。然其性最喜洁恶秽,裸体而战者,正恐女子之秽其体也。

火下温而不上发,头面无红热之侵,何至胫趾之乏力哉。然而肝胆为表里,肝燥而胆亦燥矣。

 治肺而不损金,清火而不伤土。 肝气既平,不去刑土,而脾得养,无畏于木气之克。

缓饮之,随饮即愈。然见火势之炽张,用寒凉以济之,则心气益虚,愈激动其焦焚之害矣。

故因其自出之时,即用祛虫之药,虫不敢贪补而流连也。夫邪在肺,古人亦有用吐而效者,以肺气闭塞,谓吐中有发散之义也。

Leave a Reply